प्रेस विज्ञप्ति

डाँफेबुक्स® द्वारा सम्प्रेसन गरिएका आधिकारिक प्रेस-विज्ञप्ति र सूचना समाचारहरु

danfebooks® Trademark acquired!

danfebooks® Trademark acquired!

We have just received a confirmation from The Department of Industries, Nepal Government awarding us with the trademark for danfebooks®.